Lees het volledige interview

Gezamenlijk de branche versterken

Eind juni 2016 staan drie Zeeuwse mannen glunderend op het podium, in hun handen het diploma van CNC Verspaner. Na acht weken intensief studeren kunnen deze mannen direct aan de slag. In het gesprek met directeur/initiator Natasja Jobse en facilitair manager Regina Reinders van ISI Educatie uit Zeeland staan we uitgebreid stil bij deze bijzondere opleiding in de metaalbewerking.

foto logo otib

Motivatie, talent en een goede match tussen werkgever en werknemer. Dát zijn de ingrediënten van  deze vakgerichte opleiding, waarbij de mens centraal staat. “Er is nog zoveel onbenut talent van mensen die van jongs af dromen van een loopbaan in de techniek maar uiteindelijk in een andere branche terecht zijn gekomen. “Nu een kans om als nog een overstap te maken naar het mooie vak van CNC Verspaner.”

Kanjers van studenten

ISI Educatie is met ViT de samenwerking aangegaan om het tekort aan experts op dit terrein in de branche op te vullen. Met een gedegen voorselectie én een diepgaand assessment worden de juiste deelnemers geselecteerd. En dat is nodig, want het is een stoomcursus die vraagt om aandacht, commitment en ambitie. Tijdens de selectie speelt het UWV een ondersteunende rol om uitkeringsgerechtigden voor dit traject te enthousiasmeren. Ook de arbeidsmarktcoaches hebben een signalerende rol om zij-instromers te attenderen op de mogelijkheid tot omscholing. Jobse glundert als ze het over ‘haar’ mannen heeft. “Het zijn ook zulke kanjers, dat ze in acht weken een gedegen basis van het vak leren waar normaal twee jaar voor staat.”

Werkgevers die kansen durven te pakken

Voor Jobse is deze opleiding slechts de eerste stap naar het opzetten van nog meer scholingstrajecten. “Zij-instromers zijn nodig in de branche, want de komende jaren komen er simpelweg niet genoeg technici beschikbaar om de grote vraag naar techneuten in te vullen. En dan heb ik het nog niet eens over de vergrijzing.”

Gericht scholen met baangarantie is nodig. Dit vraagt om een andere manier van maatgericht opleiden, met een anticiperende houding vanwege de steeds veranderende technologische ontwikkelingen in de branche. ’Kijken naar wat nodig is, luisteren naar wat de gewenste competenties zijn en gerichte scholingstrajecten ontwikkelen.“
Bij sommige werkgevers merkte Jobse terughoudendheid over de relatief korte duur van de opleiding. “Zo kreeg ik vragen als: Hoe kan iemand in acht weken het volledig vakmanschap tot zich nemen? Hoe sluit de opleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke begeleiding is er nodig op de werkvloer?” Om antwoord te geven op deze en andere vragen faciliteert ISI Educatie gesprekken tussen werkgevers waarin bovengenoemde ‘vooroordelen’ worden besproken. Ook worden er gesprekken georganiseerd tussen de deelnemers en werkgevers om succesvolle matches te realiseren. “Werkgevers zien absoluut de meerwaarde van een dergelijk opleidingstraject, want de vraag naar verspaners is nog steeds hoog.”

Eerste stap is gezet

De unieke samenwerking tussen een opleidingsinstituut, een technisch detacheringsbureau, het UWV en de arbeidsmarktcoaches kan voor anderen een inspiratiebron zijn om gelijksoortige initiatieven te ontwikkelen. En dat is ingewikkelde maar wel een dankbare taak.

Als tip geeft Jobse: “Stel van ieder beroep zorgvuldig haar competenties op, investeer in tijd en persoonlijke aanpak, en voor de meest gemotiveerd arbeidskrachten ligt een nieuwe toekomst in het verschiet. Voor de werkgever betekent het waarborgen van haar continuïteit.” Jobse, een nuchtere Zeeuwse, is helder. “We moeten elkaar goede werknemers gunnen, alleen zo verstevigen we gezamenlijk de branche. Dat is een taak van de werkgevers maar ook van de opleidingsinstellingen.”

De arbeidsmarktcoaches ondersteunen dit soort succesvolle initiatieven. ISI Educatie heeft haar krachten gebundeld met ViT en arbeidsmarktcoaches om opleiden tot een hoger niveau te brengen.